Skip to main content
Helping children, young people and their families thrive

Farsi - Language Support

معرفی حمایت خانواده (Family Support)

ما در خدمت تمامی خانواده¬های ساکن Hammersmith و Fulham هستیم. 
 
مراکز خانوادۀ ما به مادران، پدران، مراقبین و کودکان کمک می¬کنند تا دوستان جدید پیدا کنند و از بازی و تجربیات آموزشی در کنار هم برخوردار شوند. 

هدف ما ارائۀ حمایت و مشاوره به خانواده¬هایی است که نیازهای آموزشی خاص دارند و دچار معلولیت هستند. 

انگلیسی نمی¬دانید؟ مشکلی نیست! 

اگر شما یا اعضای خانوادۀ شما نمی¬توانید به زبان انگلیسی گفتگو کنید، بخوانید یا بنویسید – لطفا با ما تماس بگیرید. 

ما می¬توانیم برای شما ترجمه کنیم. بسیاری از کارکنان ما و خانواده¬ها بیشتر از یک زبان می¬دانند، و نیز می¬توانیم برای شما مترجم شفاهی بگیریم. همواره می¬توانیم کسی را برای کمک به شما پیدا کنیم! 

در بسیاری از مراکز خانوادۀ ما کلاسهای آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم (ESOL) نیز برگزار می¬شود  و مجموعۀ مهدکودک نیز برای کودکان زیر 5 سال وجود دارد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به نشانی http://www.hfals.co.uk/english-and-esol/ مراجعه نمایید. 

کودکان زیر 4 سال می¬توانند بیشتر از یک زبان را خیلی سریع و به طور همزمان فرا بگیرند. هنگامی که شما و فرزندتان با هم یک زبان جدید را فرا می¬گیرید، مراکز خانواده محل فرح بخشی برای تمرین زبان انگلیسی با دوستان می¬شود.